خدمات

خرید و فروش امتیاز

بورس خرید و فروش امتیاز و پیش فروش تعاونیهای معتبر در منطقه ۲۲ تهران

بورس خرید و فروش امتیاز پروژه بزرگ

بورس خرید و فروش امتیاز پروژه بزرگ شهرک چیتگر ( شهرک امام رضا(ع)) پهنه A ، پهنه B و پهنه C

پیش فروش امتیاز مسکونی ، تجاری

پیش فروش امتیاز مسکونی ، تجاری نزدیک دریاچه چیتگر، شهرک چیتگر و مروارید شهر

خرید و فروش آپارتمان و زمین

خریدو فروش آپارتمان و زمین در شهرک راه آهن (گلستان) ، شهرک چیتگر ، شهرک باقری ، کوهک و ...

مشاوره جهت سرمایه گذاری

مشاوره جهت هرگونه سرمایه گذاری ملکی برای خریدی مطمئن و به قیمت در منطقه ۲۲ تهران

تضمین سلامت و قیمت امتیاز

تضمین سلامت و قیمت امتیاز و ملک و همچنین همراهی مشتریان تا بنام زدن امتیاز در تعاونی و گرفتن سند تک برگ